ΕΦΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
L ' A R C O
ΤΖΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 54

Τ.Κ.54627 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TΗΛ. 2310 521.721 - 550.860 - 513.945

FAX. 2310 517.207

EMAIL : tzelakis@email.com

ΤΖΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ