ΕΦΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΤΖΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
L ' A R C O