ΕΦΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
L ' A R C O
ΤΖΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ