ΕΦΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
L ' A R C O
ΤΖΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ